รายงาน

วัดและศาลเจ้าแห่ง Kasai 15

วัดและศาลเจ้าแห่ง Kasai

ใกล้กับสถานี Kasai ในภาคตะวันออกของกรุงโตเกียว กลุ่มของวัดประมาณสิบทำให้เป็นสถานที่ที่น่าจะเดินเล่นไปรอบ ๆ ด้วยความหลากหลายของ..

โตเกียว
ดูบทความทั้งหมด