รายงาน

ปอมเปอิ น้อย Little Pompeii

ปอมเปอิ น้อย Little Pompeii

Little Pompeii หมู่บ้านที่ถูกฝังลงไปบางส่วนด้วยเถ้าถ่านที่ภูเขาไฟพ่นออกมา จากการระเบิดเมื่อ 9 สิงหาคม ค.ศ. 1992

นางาซากิ
ดูบทความทั้งหมด