รายงาน

"ซัปโปโร" เมืองมหัศจรรย์ฤดูหนาว

"ซัปโปโร" เมืองมหัศจรรย์ฤดูหนาว

เที่ยวเล่นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ซัปโปโรเมืองหิมะฤดูหนาว ชมมนเสน่ห์ประติมากรรมแกะสลักน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่พร้อมทานอาหารพื้นเมืองแล..

ฮอกไกโด
ดูบทความทั้งหมด