รายงาน

ยล “คารุยอิซะวะ” ตระการ

ยล “คารุยอิซะวะ” ตระการ

คารุยอิซะวะ เป็นเมืองตากอากาศมีขึ้นชื่อมานานของญี่ปุ่น ตั้งอยู่บนภูเขาอะซามะ จังหวัดนางาโน จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและเป็นแหล่..

นางาโนะ 4
ดูบทความทั้งหมด