category image

ร้านอาหารและอาหาร

57 กระทู้
สัมผัสปลาไหลใกล้ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

สัมผัสปลาไหลใกล้ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ

Watcharapong Kongvatcharakool

หากพูดถึง Fushimi Inari ศาลเจ้าที่มีเสาแดงโทริอิเรียงรายกันนับพันนับหมื่นต้นคงจะไม่มีใครที่จะไม่รู้จัก แต่จะมีสักกี่คนที่รู้จั..

เกียวโต
IZUJU SHUSHI (いづ重)

IZUJU SHUSHI (いづ重)

Tada Ratchagit

IZUJU SHUSHI (いづ重) ลิ้มรสซูชิสไตล์เกียวโตแท้ๆ ที่คงความอร่อยในตำรับเฉพาะตัวมากว่า 100 ปี

เกียวโต