category image

ร้านอาหารและอาหาร

2 กระทู้
ร้านยะมุ ในเมืองฟุกุชิมะ 11

ร้านยะมุ ในเมืองฟุกุชิมะ

Suwannee Payne

ลิ้มลองอาหารกลางวันในแบบฟิวชั่นญี่ปุ่นที่ร้านยุมะ ซึ่งตั้งอยู่ในบ้านญี่ปุ่นเก่าแก่อายุ 220 ปี ในสวนท่ามกลางต้นซากุระ ภายในตกแต..

ฟุกุชิมะ