ร้านอาหารและอาหาร

2 กระทู้
ร้านโซบะ โคะโบะริยะ ที่ซะวะระ

ร้านโซบะ โคะโบะริยะ ที่ซะวะระ

Suwannee Payne

ในอาคารเก่าสมัยเอโดะ ใกล้กับแม่น้ำโอะโนะ ที่ซะวะระ ร้านโคะโบะริยะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมที่มีความเชี่ยวชาญในการทำคุโระ..

ชิบะ
 

ร้านอาหารและอาหาร Top 10