category image
2 กระทู้
เทศกาล Beppu Hatto Onsen

เทศกาล Beppu Hatto Onsen

ปลาย มีนาคม - ต้น เมษายน

สำหรับผู้ที่โปรดปรานการแช่ออนเซ็น ต้องห้ามพลาด งานเทศกาลครั้งใหญ่ของเมืองเบปปุ (Beppu) ในจังหวัด (Oita) บนเกาะคิวชู เมืองที่ได..

โออิตะ
 

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม