category image

งานเทศกาลในคุมาโมโตะ

5 กระทู้
เทศกาลไฟแห่งอะโสะ

เทศกาลไฟแห่งอะโสะ

วันพฤหัสบดี - 21 มีนาคม

พื้นที่อะโสะในใจกางจังหวัดคุมะโมะโตะจัดให้มีงานเทศกาลไฟขึ้นทุกปี เป็นระยะเวลาถึงหนึ่งเดือนในช่วงสิ้นสุดฤดูหนาว เพื่อเตรียมตัวส..

คุมาโมโตะ Free Entry
ริ้วประดับรูปปลาคาร์ฟที่ Tsuetate Onsen

ริ้วประดับรูปปลาคาร์ฟที่ Tsuetate Onsen

ต้น เมษายน - ต้น พฤษภาคม

ในฤดูใบไม้ผลิตั้งแต่ปลายเดือนเมษายนจนถึงต้นเดือนพฤษภาคมของทุกปี ริ้วประดับรูปปลาคาร์ฟกว่า 3500 สาย ถูกแขวนอยู่เหนือแม่น้ำที่ไห..

คุมาโมโตะ
เทศกาลสายรุ้งปลาคาร์พที่ Tsuetate Onsen

เทศกาลสายรุ้งปลาคาร์พที่ Tsuetate Onsen

ต้น เมษายน - ปลาย พฤษภาคม

เทศกาลสายรุ้งปลาคาร์พซึตเอะทะเตะ ออนเซ็น (Tsuetate Onsen Koinobori) เป็นเทศกาลประจำปี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษ..

คุมาโมโตะ
เทศกาลปลูกข้าวอะระโอะ

เทศกาลปลูกข้าวอะระโอะ

ปลาย มิถุนายน

เมืองเล็กๆ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดคุมะโมะโตะ (Kumamoto) เมืองอะระโอะ (Arao) ต้อนรับฤดูปลูกข้าวด้วยการจัดงานขนาดเล็กเ..

คุมาโมโตะ Free Entry
เทศกาลโคมไฟฤดูหนาวแห่งยะมะกะ

เทศกาลโคมไฟฤดูหนาวแห่งยะมะกะ

ต้น - ปลาย กุมภาพันธ์

บริเวณถนนสายการค้าโบราณของยะมะกะจะได้รับการตกแต่งประดับประดาด้วยร่มกระดาษและโคมไฟไม้ไผ่ ในฤดูหนาว ช่วงเดือนกุมภาพันธ์

คุมาโมโตะ Free Entry
 

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม