4 กระทู้
เทศกาลสายรุ้งปลาคาร์พที่ Tsuetate Onsen

เทศกาลสายรุ้งปลาคาร์พที่ Tsuetate Onsen

Apr 1 - May 31st

เทศกาลสายรุ้งปลาคาร์พซึตเอะทะเตะ ออนเซ็น (Tsuetate Onsen Koinobori) เป็นเทศกาลประจำปี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง 31 พฤษ..

คุมาโมโต้, เมืองซึตเอะท..
เทศกาลดอกไอริสที่ทะมะนะ (Tamana)

เทศกาลดอกไอริสที่ทะมะนะ (Tamana)

Late May - Early Jun

ไอริสมากกว่า 66,000 ต้นที่ปลูกอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำทะคะเซะอุระ (Takaseura) ในเทศกาลดอกไอริสที่ทะมะนะ (Tamana)

คุมาโมโต้, Takaseura ri..
เทศกาลปลูกข้าวอะระโอะ

เทศกาลปลูกข้าวอะระโอะ

Thursday - Jun 25th

เมืองเล็กๆ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดคุมะโมะโตะ (Kumamoto) เมืองอะระโอะ (Arao) ต้อนรับฤดูปลูกข้าวด้วยการจัดงานขนาดเล็กเ..

คุมาโมโต้, Hachimandai ฟรี
เทศกาลโคมไฟฤดูหนาวแห่งยะมะกะ

เทศกาลโคมไฟฤดูหนาวแห่งยะมะกะ

Early Feb - Early Mar

บริเวณถนนสายการค้าโบราณของยะมะกะจะได้รับการตกแต่งประดับประดาด้วยร่มกระดาษและโคมไฟไม้ไผ่ ในฤดูหนาว ช่วงเดือนกุมภาพันธ์

คุมาโมโต้, Yamaga ฟรี
 

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม