4 กระทู้
เทศกาล Hanamaki

เทศกาล Hanamaki

Suwannee Payne

เทศกาลฮะนะมะคิ (Hanamaki) เป็นงานเทศกาลโบราณที่ถือกำเนิดขึ้นกว่า 400 ปีมาแล้ว

อิวะเตะ Sep 7th - Sep 9th Free
เทศกาล Hanamaki Souminsai

เทศกาล Hanamaki Souminsai

Suwannee Payne

เทศกาลฮะนะมะกิ โซะอุมินไซ จัดให้มีขึ้นทุกปีในวันที่ 2 มกราคม ที่ศาลเจ้าโคะชิโอะ บนภูเขาโคะชิโอะ

อิวะเตะ, ศาลเจ้าโคะชิโอะ Thursday - Jan 2nd Free
 

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม