category image
5 กระทู้
เทศกาล Hanamaki Souminsai

เทศกาล Hanamaki Souminsai

ต้น มกราคม

เทศกาลฮะนะมะกิ โซะอุมินไซ จัดให้มีขึ้นทุกปีในวันที่ 2 มกราคม ที่ศาลเจ้าโคะชิโอะ บนภูเขาโคะชิโอะ

อิวะเตะ
เทศกาล Hanamaki Souminsai

เทศกาล Hanamaki Souminsai

ต้น มกราคม

เทศกาลฮะนะมะกิ โซะอุมินไซ จัดให้มีขึ้นทุกปีในวันที่ 2 มกราคม ที่ศาลเจ้าโคะชิโอะ บนภูเขาโคะชิโอะ

อิวะเตะ
เทศกาลหิมะอิวะเตะ

เทศกาลหิมะอิวะเตะ

ต้น - กลาง กุมภาพันธ์

เทศกาลหิมะอิวะเตะจัดขึ้นในเดือนกุมพาพันธ์ของทุกปี ที่พื้นที่มะคิบะในฟาร์มโคะอิไว และเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น

อิวะเตะ
เทศกาล Hanamaki

เทศกาล Hanamaki

ต้น กันยายน

เทศกาลฮะนะมะคิ (Hanamaki) เป็นงานเทศกาลโบราณที่ถือกำเนิดขึ้นกว่า 400 ปีมาแล้ว

อิวะเตะ
เทศกาลฤดูใบไม้ร่วงโมริโอกะ

เทศกาลฤดูใบไม้ร่วงโมริโอกะ

กลาง กันยายน

ทุกปีในเดือนกันยายน ถนนของโมริโอกะจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาเพื่อฉลองการเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วง

อิวะเตะ
 

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม