category image
3 กระทู้
เทศกาล Waraji

เทศกาล Waraji

ต้น สิงหาคม

ตั้งชื่อตามรองเท้าแตะที่สานด้วยฟางข้าว 'วะระจิ' (waraij) งานเทศกาลประจำปีของฟุคุชิมะ (Fukushima) เพื่อฉลองการมาเยือนขอ..

ฟุกุชิมะ
เทศกาลดอกเบญจมาศนิฮอนมัตซึต

เทศกาลดอกเบญจมาศนิฮอนมัตซึต

กลาง ตุลาคม - ปลาย พฤศจิกายน

เทศกาลดอกเบญจมาศนิฮอนมัตซึต (Nihonmatsu Chrysanthemum Festival) เป็นงานเทศกาลที่มีระยะเวลาหนึ่งเดือน ในงานมีตุ๊กตาที่แต่งกายด้..

ฟุกุชิมะ ¥700
 

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม