category image
3 กระทู้
เทศกาลเนบุตะ เมืองโอมินาโตะ

เทศกาลเนบุตะ เมืองโอมินาโตะ

ต้น สิงหาคม

เฉลิมฉลองในช่วงฤดูร้อนด้วยเทศกาลเนบุตะ เมืองโอมินาโตะ เป็นเทศกาลที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่น ; พาเหรดของซามูไรและเทพเจ้าที่ปร..

อาโอโมริ
Neputa Matsuri ที่ฮิโระซะกิ

Neputa Matsuri ที่ฮิโระซะกิ

ต้น สิงหาคม

เทศกาลเนะบุทะ มัตซึตริ (Neputa Matsuri) ที่ฮิโระซะกิ (Hirosaki) มีการแสดงกลองและรถแห่ที่จะสว่างสไวขึ้นในตอนกลางคืนในช่วงสัปดาห..

อาโอโมริ Free Entry
เทศกาลทะนะบุแห่ง Mutsu

เทศกาลทะนะบุแห่ง Mutsu

กลาง - ปลาย สิงหาคม

งานเทศกาลทะนะบุ (Tanabu) เป็นเทศกาลโบราณอายุกว่าสามร้อยปี จัดขึ้นที่เมืองมุตซึต (Mutsu) ในจังหวัดอะโอะโมะริ

อาโอโมริ
 

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม