category image
276 กระทู้
เทศกาล Edo Nagashi bina

เทศกาล Edo Nagashi bina

ปลาย กุมภาพันธ์

เทศกาล 'เอโดะ นะกะชิ บินะ' (Edo Nagashi Bina) จัดขึ้นทุกปีในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ที่ริมฝั่งแม่น้ำสุมิดะใจ ย่านอะสะคุสะ ..

โตเกียว
TOKYO MARATHON

TOKYO MARATHON

ปลาย กุมภาพันธ์

การแข่งขันวิ่งมาราธอนโตเกียว (Tokyo Marathon) เป็นการแข่งวิ่งมาราธอนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น จัดขึ้นทุกปีในใจกลางกรุงโตเ..

โตเกียว
เทศกาล Some no Komichi

เทศกาล Some no Komichi

23 กุมภาพันธ์ - 25 กุมภาพันธ์

ในสมัยโบราณผู้ผลิตผ้าพิมพ์ในพื้นที่ Nakai/Ochiai จะนำผ้าที่ย้อมเสร็จแล้ว มาขึงตากให้แห้งเหนือแม่น้ำเมียวโชะจิ (Myoshoji) โซะเม..

โตเกียว Free Entry
เทศกาล All Japan Gyoza

เทศกาล All Japan Gyoza

23 กุมภาพันธ์ - 25 กุมภาพันธ์

เทศกาล All Japan Gyoza เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้ลิ้มลองเกี้ยวซ่าจากแหล่งที่มีชื่อเสียงต่างๆ อาทิเช่น Utsunomiya ในจังหวัดโทะชิง..

ไอจิ
เทศกาล Yunishigawa Kamakura

เทศกาล Yunishigawa Kamakura

26 มกราคม - 25 กุมภาพันธ์

ฤดูหนาวของทุกปีเมืองยุนิชิงะวะ เมืองออนเซ็นเล็กๆ ในพื้นที่โทะชิงิ นิกโกะ ได้แปลงร่างมาเป็นดินแดนมหัศจรรย์ฤดูหนาวดาษดาไปด้วยคาม..

โทชิงิ
เทศกาลโคมไฟในนางาสะกิ

เทศกาลโคมไฟในนางาสะกิ

9 กุมภาพันธ์ - 25 กุมภาพันธ์

นางาสะกิเป็นที่ตั้งของไชน่าทาวน์ที่เก่าแก่ที่สุด และวัฒนธรรมที่ยังผูกพันอยู่ก็ยังมีการเฉลิมฉลองกันอยู่ทุกๆ ปี ด้วยงานเทศกาลที่..

นางาซากิ Free Entry
เทศกาลบอลลูนโอะจิยะ

เทศกาลบอลลูนโอะจิยะ

24 กุมภาพันธ์ - 25 กุมภาพันธ์

ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี พื้นที่ชนบทของเมืองโอจิยะ (Ojiya) ในจังหวัดนิอิกะตะ (Niigata) ได้จัดให้มีงานเทศกาลบอลลูนขึ้น เทศกาลน..

นิอิงาตะ Free Entry

ปฏิทินงานหรือกิจกรรม