category image

วัฒนธรรม

1,787 กระทู้
เทศกาล Otaru Yuki Akari no Michi

เทศกาล Otaru Yuki Akari no Michi

ต้น - กลาง กุมภาพันธ์

ชมเส้นทางสายโรแมนติคที่งานเทศกาลฤดูหนาวในโอะตะรุ

ฮอกไกโด
กิออนมัตซึตริ

กิออนมัตซึตริ

ต้น - ปลาย กรกฎาคม

กิออน มัตซึตริ เป็นงานเทศกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองเกียวโต ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเดือนกรกฏาคมที่ศาลเจ้ายะสะกะ

เกียวโต
Church of the Light

Church of the Light

Tada Ratchagit

Ibaraki Kasugaoka Church (茨木春日丘教会) หรือ Church of the Light หนึ่งในสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลกที่ออกแบบโดยทาดาโอะ อันโด (T..

โอซาก้า
พริ้วไหวดั่งไผ่ต้องลม

พริ้วไหวดั่งไผ่ต้องลม

Suwannee Payne

วันนี้ฉันขอเล่าเรื่องต้นไม้ที่ยืนเคียงข้างกับประเทศญี่ปุ่น และมีความสำคัญมากในวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนที่นั่น ต้นไม้นั้นก็คือ..

1