category image

วัฒนธรรม

24 กระทู้
วัดจุระคุจิ 7

วัดจุระคุจิ

Suwannee Payne

วัดจุระคุจิ (Jurakuji) วัดแสวงบุญโอะเฮ็นโระ ชิโกะกุ อันดับ 7 ในทั้งหมด 88 วัด รู้จักกันในชื่อ 'วัดแห่งความสุขสิบประการ'..

โทคุชิม่า
วัดโชะซานจิ 7

วัดโชะซานจิ

Suwannee Payne

วัดแสวงบุญชิโกะกุ โอะเฮ็นโระอันดับที่ 12 หรือรู้จักกันในนาม วัดแห่งภูเขาที่เผาไม้ (Burning Mountain)

โทคุชิม่า
วัดจิโซะจิ 7

วัดจิโซะจิ

Suwannee Payne

วัดจิโซะจิ (Jizoji) เป็นวัดแสวงบุญโอะเฮ็นโระอันดับ 5 ในทั้งหมด 88 วัด ที่รู้จักในชื่อ วัดที่รองรับโลก (Earthbearer)

โทคุชิม่า
วัด Anrakuji 8

วัด Anrakuji

Suwannee Payne

วัดอันระคุจิ (Anrakuji) วัดแสวงบุญโอะเฮ็นโระ ชิโกะกุ อันดับ 6 ในทั้งหมด 88 วัด รู้จักกันในชื่อ วัดแห่งความสุขที่ไม่มีที่สิ้นสุด

โทคุชิม่า
ข้าวปั้นย่างแสนอร่อยที่ศาลเจ้าคะสุกะ 10

ข้าวปั้นย่างแสนอร่อยที่ศาลเจ้าคะสุกะ

Suwannee Payne

ขนมยะกิโมจิ (ข้าวปั้นย่าง) ที่ศาลเจ้าคะซุกะ ทำมาจากคินเรียวซุอิ (Kinryosui) ซึ่งเป็นน้ำพุธรรมชาติจากน้ำตกที่ไหลลงมาจากภูเขาบิซาน

โทคุชิม่า
วัดโจะระคุนิ 7

วัดโจะระคุนิ

Suwannee Payne

วัดแสวงบุญชิโกะกุ โอะเฮ็นโระอันดับที่ 14 จากทั้งหมด 88 วัด วัดโจะระคุนิ (Jorakuji) หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'วัดแห่งสันติภาพ..

โทคุชิม่า
วัดโฮะรินจิ 7

วัดโฮะรินจิ

Suwannee Payne

วัดโฮะรินจิ (Horinji) วัดแสวงบุญโอะเฮ็นโระ ชิโกะกุ อันดับ 9 ในทั้งหมด 88 วัด รู้จักกันในชื่อ 'วัดแห่งกงล้อธรรมะ' (Dhar..

โทคุชิม่า