category image

วัฒนธรรม

1 กระทู้
สุวะ ไทฉะ (ศาลเจ้าที่ยิ่งใหญ่แห่งสุวะ) 7

สุวะ ไทฉะ (ศาลเจ้าที่ยิ่งใหญ่แห่งสุวะ)

Suwannee Payne

สุวะ ไทฉะ (ศาลเจ้าที่ยิ่งใหญ่แห่งสุวะ) เป็นศาลเจ้าขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยศาลเจ้าสี่ศาลเจ้า ตั้งอยู่รอบทะเลสาบสุวะ ซึ่งรายล้อมไ..

นางาโนะ