category image

วัฒนธรรม

2 กระทู้
ศาลเจ้าริวโอะ 6

ศาลเจ้าริวโอะ

Suwannee Payne

ชื่อศาลเจ้า 'ริวโอะ' หมายถึง 'จ้าวแห่งมังกร' ก็อย่างที่ชื่อกล่าวเป็นนัยไว้ ศาลเจ้าแห่งนี้จุเต็มไปด้วยลวดลายมังกร

คุมาโมโตะ
ศาลเจ้า Tetori Tenman 6

ศาลเจ้า Tetori Tenman

Suwannee Payne

ศาลเจ้าเทะโทะริ เท็นมัน เป็นสาขาย่อยของศาลเจ้าเท็นมันกุ ในเมืองดะสะอิฟุ จังหวัดฟุคุโอะกะ และเป็นศาลเจ้าที่สร้างอุทิศแด่ Sugawa..

คุมาโมโตะ