category image

วัฒนธรรม

13 กระทู้
งานอะริตะเซรามิกแฟร์

งานอะริตะเซรามิกแฟร์

ปลาย เมษายน - ต้น พฤษภาคม

งานอะริตะเซรามิกแฟร์ เป็นงานประจำปีที่จัดขึ้นในช่วงวันหยุดสัปดาห์ทอง (29 เมษาย- 5 พฤษภาคม) ในเมืองอะริตะ จังหวัดสะกะ เมืองอะริ..

ซางะ ฟรี
เทศกาล Karatsu Kunchi

เทศกาล Karatsu Kunchi

ต้น พฤศจิกายน

งานเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงซึ่งจัดให้มีขึ้นที่ศาลเจ้าคะระซึตมากว่า 400 ปี และเป็นหนึ่งในงานเทศกาลหลักของคิวชู

ซางะ
ศาลเจ้าโทะซาน 6

ศาลเจ้าโทะซาน

Suwannee Payne

เมืองอะริตะในจังหวัดสะกะ เป็นที่ตั้งของศาลเจ้าที่ไม่มีใครเหมือน ศาลเจ้าโทะซานถูกประดับประดาด้วยเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งรวมถึงประ..

ซางะ
เทศกาล Karatsu Kunchi 6

เทศกาล Karatsu Kunchi

Suwannee Payne

เทศกาลคะระซึต คุนชิ มีขบวนรถแห่ขนาดใหญ่ ขบวนพาเรด และการดื่มสาเกกันอย่างมากมาย บนถนนของเมืองเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของ..

ซางะ
อะริตะพอร์ซเลนแลป 7

อะริตะพอร์ซเลนแลป

Suwannee Payne

อะริตะ (Arita) ในจังหวัดสะกะ เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องเคร์่องถ้วยชามดินเผา จริงๆ แล้วพื้นที่บริเวณนี้รู้จักกันในฐานะถิ่นกำเ..

ซางะ