category image

วัฒนธรรม

9 กระทู้
แหลมมันซะในออนนะ ซอง 6

แหลมมันซะในออนนะ ซอง

Suwannee Payne

แหลมมันซะ ในออนนะ ซอง แห่งโอะกินะวะ มีชื่อในเรื่องหน้าผาและพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามในโอะกินะวะ

โอกินาว่า