category image

วัฒนธรรม

45 กระทู้
ไคดันที่วัดโทได

ไคดันที่วัดโทได

Poranut J

ไคดันเป็นส่วนหนึ่งของวัดโทไดครั้งหนึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่พระสงฆ์ผู้เข้ามาฝึกอบรมได้เริ่มเข้าสู่พุทธศาสนา..

นารา