category image

วัฒนธรรม

45 กระทู้
วัดอะซูกะ-เดระ

วัดอะซูกะ-เดระ

Nathee T

อะซูกะ-เดระ ที่ตั้งของพระพุทธรูปเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น

นารา
ศาลเจ้าชิราโทริ

ศาลเจ้าชิราโทริ

Praween Nilrat

ศาลเจ้าชิราโทริในลัทธิชินโตสร้างขึ้นมาตั้งแต่ก่อนยุคนารา (710-794) ในนาการะ หมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งหนึ่งย่านชานเมืองเทนริ เพื่ออุท..

นารา
หยุดเวลาไว้ที่นารา

หยุดเวลาไว้ที่นารา

Suwannee Payne

เดินอยู่บนระหว่างทางเดินเข้าสู่ศาลเจ้าคาสึกะ ไทฉะ (Kasuga Taisha Shrine) เหมือนเดินย้อนเวลาไปหาอดีต ไปยังที่จุดหนึ่งที่เข็มนาฬ..

นารา
อาคาร Nigatsu-do ในวัดโทะไดจิ 10

อาคาร Nigatsu-do ในวัดโทะไดจิ

Suwannee Payne

อาคารนิงะซึต-โดะ (Nigatsu-do) หรือ อาคารแห่งเดือนที่สอง (Hall of the Second Month) ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกแห่งชาติ ตั้ง..

นารา
วัดกังโงจิ

วัดกังโงจิ

Nathee T

วัดกังโงจิเป็นมรดกโลกและหนึ่งในวัดยิ่งใหญ่เจ็ดแห่งของนารา วัดกังโงจิสร้างขึ้นในปี 588 เป็นส่วนหนึ่งของอะซูกะ-เดระ

นารา