category image

วัฒนธรรม

15 กระทู้
Ushiku Daibutsu

Ushiku Daibutsu

3.8 (5 Review)

Ushiku Daibutsu is the world’s tallest bronze Buddha statue. The 120-meter tall Buddha statue was constructed in 1993 and currently stands in Ushiku,..

อิบารากิ
Kairakuen Garden

Kairakuen Garden

Kairaku-en is a Japanese garden located in Mito, Ibaraki, Japan. It is served by the Jōban Line via Kairakuen Station, which is only open during the..

อิบารากิ
Kashima Shrine

Kashima Shrine

Kashima Shrine is the oldest Shinto shrine in the Kanto region. Located in Ibaraki Prefecture, this shrine was said to be established in 600 BCE; the..

อิบารากิ
เทศกาล Nemophila Harmony ที่สวน Hitachi Seaside Park

เทศกาล Nemophila Harmony ที่สวน Hitachi Seaside Park

Late Apr - Mid May

เมื่อดอกนิโมฟิล่า สีฟ้าใส หลายล้านดอกแข่งกันบาน ท้าทายท้องฟ้าสีคราม ใครจะงามกว่ากัน

อิบารากิ, สวน Hitachi S.. ¥410
งานเป่าแก้วสุดตระการตา

งานเป่าแก้วสุดตระการตา

Poranut J

มาลองเป่าแก้วเองด้วยไฟพร้อมผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลทุกขั้นตอนที่โรงฝึกเป่าแก้วคาโมะสุใกล้คาซามะ

อิบารากิ