category image

วัฒนธรรม

11 กระทู้
เทศกาล Nemophila Harmony ที่สวน Hitachi Seaside Park

เทศกาล Nemophila Harmony ที่สวน Hitachi Seaside Park

ปลาย เมษายน - กลาง พฤษภาคม

เมื่อดอกนิโมฟิล่า สีฟ้าใส หลายล้านดอกแข่งกันบาน ท้าทายท้องฟ้าสีคราม ใครจะงามกว่ากัน

อิบารากิ, สวน Hitachi S.. ¥410
อุชิคุ ไดบัตสุ

อุชิคุ ไดบัตสุ

Nathee T

หนึ่งชั่วโมงทางตะวันออกเฉียงเหนือของโตเกียว อุชิคุ ไดบัตสุเป็นพระพุทธรูปของพระอมิตาภพุทธะ สูงตระหง่าหนึ่งร้อยยี่สิบเมตร และมีห..

อิบารากิ
Warp Station Edo

Warp Station Edo

Suwannee Payne

เมืองจำลองสมัยเอะโดะ ย้อนเวลาสู่อดีต

อิบารากิ
งานเป่าแก้วสุดตระการตา

งานเป่าแก้วสุดตระการตา

Poranut J

มาลองเป่าแก้วเองด้วยไฟพร้อมผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลทุกขั้นตอนที่โรงฝึกเป่าแก้วคาโมะสุใกล้คาซามะ

อิบารากิ
งานเทศกาลตุ๊กตาฮินะที่มะคะเบะ 11

งานเทศกาลตุ๊กตาฮินะที่มะคะเบะ

Suwannee Payne

ทุกเดือนกุมภาพันธ์เมืองมะคะเบะ (Makabe) ในจังหวัดอิบะระมีการจัดแสดงตุ๊กตาฮินะแบบดั้งเดิมที่สวยงดงาม แถมด้วยตุ๊กตาฮินะที่เป็นเอ..

อิบารากิ
เทศกาลชมดอกบ๊วยบานที่เมืองมิโตะ 9

เทศกาลชมดอกบ๊วยบานที่เมืองมิโตะ

Thiya S

ไคระโคเอ็ง สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เมืองมิโตะ จังหวัดอิบาระกิ มีชื่อเสียงมากเพราะที่นี่มีต้นบ๊วยหลากสีสันและสายพันธุ์ปลูกอยู่มากก..

อิบารากิ