category image

วัฒนธรรม

2 กระทู้
อุทยานชิชิบุ 12

อุทยานชิชิบุ

Jakkrit Ball

อุทยานชิชิบุหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าอุทยานมิยูสุตั้งอยู่บนพื้นที่ 375 เฮคเตอร์ของที่ราบสูง อุทยานขนาดใหญ่นี้แบ่งออกเป็นสี่โซนที่..

ไซตามะ
ชมดอกบัวที่ Kodai Hasu no Sato 7

ชมดอกบัวที่ Kodai Hasu no Sato

Suwannee Payne

โคะได ฮะซุ โนะ สะโตะ (Kodai Hasu no Sato) ในเมืองเกียวดะ เป็นสถานที่ชมดอกบัวที่มีชื่อเสียง โคะได ฮะซุ หมายถึง 'ดอกบัวโบราณ..

ไซตามะ