4 กระทู้

พิธีชงชา ในเกียวโต ที่ รูม จูอัน

พิธีชงชา ในเกียวโต ที่ รูม จูอัน

Kiddee Burakitbumrung

สำหรับชาวญี่ปุ่น พิธีชงชานั้นไม่เพียงแต่เป็นการพบปะพูดคุยกันระหว่างผู้ร่วมพิธี แต่ยังเป็นศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งแสดงให้เห็นถึงประวั..

เกียวโต 1