3 กระทู้

เป็นเจ้าของกิโมโนในราคาประหยัด

ร้านริเฟระกัน (Rifrekan) ตั้งอยู่บนบนถนนช็อปปิ้งชื่อดังของนารา Mochiidono Shopping Street อยู่ระหว่างสถานีนาราและนาราปาร์ค มีกิโมโนมือสองที่มีคุณภาพและราคาประหยัด

ศาลเจ้ากิบิซึตที่โอะกะยะมะ

เมื่อฉันตัดสินใจไปปั่นจักรยานที่ทุ่งราบกิบิ ( Kibi Plain) ฉันทราบว่าเส้นทางจะผ่านไปยังศาลเจ้า 2-3 แห่ง ก็คิดว่าคงเป็นศาลเจ้าเล็กๆ แต่แล้วก็เกินความคาดหมาย ศาลเจ้าสองแห่งของทุ่งราบกิบิ คือ เพรชน้ำหนึ่งที่ถูกลืมจริงๆ ศาลเจ้ากิบิซึต (Kibitsu) สร้างในปี 1425 มีอาคารศาลเจ้าและอาคารอื่นๆ ที่งดงามมากๆ