Found: 34 results

ไปร่วมพิธิชงชาที่ไหนดี?

ตั้งแต่เรือนพ่อค้าจากศตวรรษที่สิบเก้าไปจนถึงบรรยากาศแบบในภาพยนตร์เรื่อง Lost in Translation นี่คือรายชื่อสถานที่เข้าร่วมพิธีชงชาที่ไม่เหมือนใคร เป็นประสบการณ์ที่ต้องลองของเกียวโต

ใหม่ล่าสุด! การ์ดคอเลกเตอร์ ฝาครอบท่อญี่ปุ่น

ใหม่ล่าสุด! การ์ดคอเลกเตอร์ ฝาครอบท่อญี่ปุ่น

ฝาครอบท่อญี่ปุ่นกำลังจะโด่งดังสุดขีด เมื่อกลุ่ม Gesuido Koho Platform หรือชื่อย่อว่า GKP กลุ่มคนรักฝาครอบท่อของญี่ปุ่นได้รวมตัวกันจัดทำการ์ดคอเลกเตอร์ภาพฝาครอบท่อชุดแรกขึ้น

ร้านเชรามิคเทะระมุระ

ร้านเทะระมุระ (Teramura) เป็นร้านเล็กๆ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากป่าไม้ไผ่ที่อะระชิยะมะ (Arashiyama) ในร้านมีถ้วยชามเชรามิคที่ทำขึ้นในเกียวโตวางขาย เป็นถ้วยชามเชรามิคทำมือแบบญี่ปุ่นแท้ๆ