category image

ความงามแลสปา

1 กระทู้
ภูเขาไดเซนตระหง่านเหนือโยนาโกะ

ภูเขาไดเซนตระหง่านเหนือโยนาโกะ

Nathee T

ภูเขาไดเซนเป็นภูเขาสูงที่สุดในภูมิภาคชุโกกุ ตั้งตระหง่านสุงเหนือเมืองโยนาโกะ บางคนบอกว่าถ้าในวันที่อากาศสดใสสามารถมองเห็นไปไกล..

ทตโตริ