สเปรย์ลายสักที่The Pink Cow

สนุกน่าสนใจในช่วงฤดูร้อน: เพลิดเพลินกับการสักพู่กันสีชมพูที่วัวใน Roppongi