33 กระทู้

หนึ่งวันกับภูเขาฟูจิ ที่ฟูจิโกะโคะ

หนึ่งวันกับภูเขาฟูจิ ที่ฟูจิโกะโคะ

Suwannee Payne

สถานที่แห่งหนึ่งที่คุณสามารถชมภูเขาฟูจิได้อย่างใกล้ชิด และสามารถใช้เวลาเดินทางไปกลับภายในวันเดียวจากโตเกียวคือ พื้นที่ฟูจิโกะโ..

ยามานาชิ