category image

กิจกรรม

3 กระทู้
 รุ่งอรุณที่ทะเลสาบบิวะ 9

รุ่งอรุณที่ทะเลสาบบิวะ

Suwannee Payne

รุ่งอรุณของต้นฤดูร้อนกับท้องฟ้าสีแดงฉานที่ทะเลสาบบิวะ ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ใกล้ๆ กับฮิโคะเนะ จังหวัดชิงะ

ชิกะ
สวนสาธารณะ Ho 9

สวนสาธารณะ Ho

Suwannee Payne

ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยสถานที่ยอดเยี่ยมสำหรับชมดอกซากุระ สวนโฮะเป็นสถานที่ยอดนิยมของชาวท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่..

ชิกะ