category image

กิจกรรม

2 กระทู้
เกาะแมวแห่งทะชิโระจิมะ

เกาะแมวแห่งทะชิโระจิมะ

Suwannee Payne

เกาะแมว หรือที่รู้จักกันในชื่อ ทะชิโระจิมะ (Tashirojima) ตั้งอยู่ทางใต้ของมิยะกิในพื้นที่อิชิโนะมะกิ ประมาณ 50 นาที สามารถเข้า..

มิยากิ