category image

กิจกรรม

2 กระทู้
ทางเดินชมวิวฝั่งทะเล Tanesashi 15

ทางเดินชมวิวฝั่งทะเล Tanesashi

Suwannee Payne

ไม่ไกลจากฮะชิโนะเฮะ (Hachinohe) คุณสามารถเดินเล่นชมวิวไปตามเส้นทางเดินจากจุดชมวิวอะชิกะสะกิ (Ashigazaki) ไปยังสนามหญ้าทะเนะสะช..

อาโอโมริ