203 กระทู้

อุโมงค์วิสทีเรียที่คะวะชิ (Kawachi)

ในฤดูใบไม้ผลิ อุโมงค์ดอกวิสทีเรียและสวนดอกไม้ที่สวนคะวะชิ ฟุจิ-เอ็น (Kawachi Fuji-en) ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาสู่กิตะคิวชูทางภาคใต้ของประเทศญี่ปุ่น

เจดีย์ชุเระอิโตะ ที่ฟูจิโยะชิดะ

เจดีย์ชุเระอิโตะ ที่ฟูจิโยะชิดะ นั่งรถไฟประมาณ10 นาที จากสถานีคะวะกุชิโกะ (Kawaguchiko) เป็นจุดยอดนิยมสำหรับการชมและถ่ายภาพภูเขาฟูจิ โดยเฉพาะในฤดูดอกซากุระ และฤดูฤดูใบไม้ร่วง

โลกนี้สีชมพูที่ฟูจิโกะโคะ

ฟูจิ ชิบะซะกุระ มัตซึตริ (Fuji Shibazakura Matsuri)งานเทศกาลดอกชิบะซะกุระหรือดอก phlox มีขึ้นทุกปีในช่วงกลางเดือนเมษายน ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี