203 กระทู้

อุโมงค์วิสทีเรียที่คะวะชิ (Kawachi)

ในฤดูใบไม้ผลิ อุโมงค์ดอกวิสทีเรียและสวนดอกไม้ที่สวนคะวะชิ ฟุจิ-เอ็น (Kawachi Fuji-en) ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกมาสู่กิตะคิวชูทางภาคใต้ของประเทศญี่ปุ่น

หุบเขา Dakigaeri

จากสถานีคะคุโนะดะเตะ (Kakunodate) ไปยังหุบเขาดะคิกะเอะริ (Dakigaeri) อันงดงาม ใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีโดยรถเท็กซี่ (หรือรถบัสซึ่งรับส่งฟรีในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี) แต่ก็คุ้มค่ากับการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่เสียไป