กิจกรรม

10 กระทู้
Go to Fudo Pond 8

Go to Fudo Pond

Kanokporn Meethong

วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะไปยังทะเลสาปที่อยู่บริเวณปล่องภูเขาไฟคิริสชิม่า เพื่อเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติแบบ..

มิยาซากิ
หุบเขาทะคะชิโฮะ (Takachiho) 8

หุบเขาทะคะชิโฮะ (Takachiho)

Suwannee Payne

หุบเขาทะคะชิโฮะ (Takachiho) ไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าเยี่ยมชมเป็นมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ซ่อนตัวอยู่ในคิวชู

มิยาซากิ
ที่ราบ Susuki ของ Kirishima 9

ที่ราบ Susuki ของ Kirishima

M

หญ้าที่สวยงามบนพื้นที่ที่สวยงามนี้ของที่ราบสูง Ebino ระหว่างภูเขาไฟในอุทยานแห่งชาติ Kirishima-Kinkowan 

มิยาซากิ
หินบนเกาะอะโอะชิมะ 12

หินบนเกาะอะโอะชิมะ

Suwannee Payne

เกาะอะโอะชิมะ (Aoshima) เกาะเล็กๆ ที่ปกคลุมไปด้วยป่ากึ่งเขตร้อนชื้นและ หินบะซอลต์ที่เป็นเส้นตรงขนานกันรู้จักกันในชื่อกระดานซัก..

มิยาซากิ
ภูเขา IO ใน Kirishima 16

ภูเขา IO ใน Kirishima

M

ภูมิทัศน์ที่แห้งแล้งและเต็มไปด้วยหินภูเขาไฟเป็นไฮไลท์ของการเดินที่อุทยานแห่งชาติ Kirishima-Kinkowan 

มิยาซากิ