8 กระทู้

ปั่นจักรยานรอบเมืองโคะฟุ (Kofu) 10

ปั่นจักรยานรอบเมืองโคะฟุ (Kofu)

Suwannee Payne

เมืองโคะฟุ (Kofu) ไม่ได้พัฒนาเป็นเพียงศูนย์กลางการค้า แต่ยังเป็นศูนย์กลางสถานีรถไฟ และเมืองปราสาท ดังนั้นเราจึงได้เห็นห้างสรรพ..

ยามานาชิ