category image

กิจกรรม

8 กระทู้
บริการเช่าจักรยาน Docomo

บริการเช่าจักรยาน Docomo

Suwannee Payne

บริการเช่าจักรยานโดะโคะโมะ (Docomo Bicycle Sharing) มีบริการให้เช่าจักรยานในพื้นที่ใจกลางกรุงโตเกียว

หลงรัก Enzan เข้าแล้วสิ

หลงรัก Enzan เข้าแล้วสิ

Suwannee Payne

หากเที่ยวอยู่ในกรุงโตเกียวหลายวัน แล้วเกิดเบื่อขึ้นมา อย่าลืมเอ็นซาน!! เที่ยวไปกลับจากโตเกียวได้อย่างสะดวกง่ายดาย!

ยามานาชิ 1
ปั่นจักรยานรอบเมืองโคะฟุ (Kofu) 10

ปั่นจักรยานรอบเมืองโคะฟุ (Kofu)

Suwannee Payne

เมืองโคะฟุ (Kofu) ไม่ได้พัฒนาเป็นเพียงศูนย์กลางการค้า แต่ยังเป็นศูนย์กลางสถานีรถไฟ และเมืองปราสาท ดังนั้นเราจึงได้เห็นห้างสรรพ..

ยามานาชิ
ปั่นจักรยานในมิฟุเนะ 13

ปั่นจักรยานในมิฟุเนะ

Suwannee Payne

ดอกไม้ป่าพริ้วไหวในสายลม กบสีเขียวในกอหญ้า และถนนคดเคี้ยวสวยงาม ชนบทระหว่างมิฟุเนะ (Mifune) และสนามบินอะโสะ คุมะโมะโตะ (Aso Ku..

คุมาโมโต้