36 กระทู้

โรงเกลือ Tottan

การผลิตเกลือจากน้ำทะเลธรรมชาติในญี่ปุ่นเป็นศิลปะโบราณอย่างหนึ่งที่พัฒนากันมาหลายศตวรรษ สถานที่แห่งหนึ่งในฟุคุโอะกะที่ได้อนุรักษ์กรรมวิธีผลิตเกลือแบบดั้งเดิมคือ Kobo Tottan

แคมป์ไซท์ Funaori Seto

ฟุนะโอะริ เซะโตะ (Funaori Seto) คือช่องแคบระหว่างเกาะฮะคะตะจิมะ (Hakatajima) ในชิมะนะมิ ไคโดะ (Shimanami Kaido) และเกาะในละแวกนั้น