35 กระทู้

ชายฝั่งทะเลไซโมะกุ-ซะในคามาคุระ

ชายฝั่งทะเลไซโมะกุ-ซะ (Zaimoku-za) เป็นชายหาดที่มีพื้นที่ค่อนข้างตื้นขยายออกไปในระยะไกล และมีคลื่นลมสงบ เป็นสถานที่อาบแดดและเล่นน้ำทะเลที่เป็นที่นิยมมากว่า 130 ปี

แคมป์ไซท์ Funaori Seto

ฟุนะโอะริ เซะโตะ (Funaori Seto) คือช่องแคบระหว่างเกาะฮะคะตะจิมะ (Hakatajima) ในชิมะนะมิ ไคโดะ (Shimanami Kaido) และเกาะในละแวกนั้น