กิจกรรม

37 กระทู้
สะพานเซะโตะ โอะอะชิ 13

สะพานเซะโตะ โอะอะชิ

Suwannee Payne

สะพานเซะโตะ โอะอะชิ (Seto Ohashi) ในโคะจิมะ (Kojima), คุระชิกิ (Kurashiki), จังหวัดโอะกะยะมะ (Okayama) เป็นหนึ่งในสะพานที่สวยท..

โอกายามะ
แคมป์ไซท์ Funaori Seto 8

แคมป์ไซท์ Funaori Seto

Suwannee Payne

ฟุนะโอะริ เซะโตะ (Funaori Seto) คือช่องแคบระหว่างเกาะฮะคะตะจิมะ (Hakatajima) ในชิมะนะมิ ไคโดะ (Shimanami Kaido) และเกาะในละแวก..

เอฮิเมะ