category image

ที่พัก

2 กระทู้
แชร์เฮาส์ Oakhouse Kamata 260

แชร์เฮาส์ Oakhouse Kamata 260

Jitrinee Noidee

แชร์เฮาส์จำนวน 260ห้อง Oakhouse Kamata 260 ที่เดินแค่ 4 นาทีจากสถานี Zoshiki และนั่งรถไฟแค่15นาทีจาก Haneda Airport และสถานีSh..

โตเกียว
เกสต์เฮาส์ CLIHO Freshroom Tokyo

เกสต์เฮาส์ CLIHO Freshroom Tokyo

โดดเด่น

CLIHO Freshroom Tokyo Guest House ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว เดินเพียงสองนาทีจากสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด ทำให้สามารถเข้าถ..

โตเกียว