category image

ที่พัก

2 กระทู้
เกสต์เฮาส์ CLIHO Freshroom Tokyo

เกสต์เฮาส์ CLIHO Freshroom Tokyo

โดดเด่น

CLIHO Freshroom Tokyo Guest House ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว เดินเพียงสองนาทีจากสถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด ทำให้สามารถเข้าถ..

โตเกียว
แชร์เฮาส์ Oakhouse Kamata 260

แชร์เฮาส์ Oakhouse Kamata 260

Jitrinee Noidee

แชร์เฮาส์จำนวน 260ห้อง Oakhouse Kamata 260 ที่เดินแค่ 4 นาทีจากสถานี Zoshiki และนั่งรถไฟแค่15นาทีจาก Haneda Airport และสถานีSh..

โตเกียว