category image

ที่พัก

2 กระทู้
โรงแรมแคปซูล ชินจูกุ คุยาคุโชเมะ

โรงแรมแคปซูล ชินจูกุ คุยาคุโชเมะ

Supakarn Sunthonthammas

เพียงไม่กี่นาทีจากสถานีชินจูกุย่านใจกลางกรุงโตเกียว โรงแรมแคปซูล ชินจูกุ คุยาคุโชเมะถือเป็นที่พักสุดประหยัด สนุกและมีกลิ่นอายเ..

โตเกียว