รายงาน

Osorezan ขุนเขาแห่งความกลัว

Osorezan ขุนเขาแห่งความกลัว

ภูเขาโอโซเระ 1 ใน 3 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่น เชื่อกันว่าเป็นประตูสู่นรกและสวรรค์บนพื้นโลก

อาโอโมริ 3
ดูบทความทั้งหมด