รายงาน

ปีนเขาโหดเกินร้อย ณ ภูเขา Karamatsu

ปีนเขาโหดเกินร้อย ณ ภูเขา Karamatsu

ปีนป่ายไปบน ภูเขา Shirouma และมุ่งหน้าสู่ยอดภูเขา Karamatsu ก่อนที่จะนั่งกระเช้าผ่านลานสกีกว้างที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลน

นางาโนะ
ดูบทความทั้งหมด