รายงาน

ปรัชญาที่ซ่อนในโคมไฟ วัดอะซาคุซะ 7

ปรัชญาที่ซ่อนในโคมไฟ วัดอะซาคุซะ

วัดเซ็นโซจิ หรือที่นักท่องเที่ยวชาวไทยรู้จักกันดีในชื่อวัดอะซาคุซะ คันนอน วัดประจำกรุงโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นอีกแห่ง..

ดูบทความทั้งหมด