รายงาน

ท่าอากาศยานโกเบ

ท่าอากาศยานโกเบ

ใช้เวลาเดินทางน้อยกว่า 20 นาที่จากตัวเมืองโกเบ ศูนย์กลางของสายการบินราคาประหยัด 

เฮียวโก
วัดทานีมาจิ 8

วัดทานีมาจิ

วัดลำดับที่ 34 ในการจาริกแสวงบุญที่ชิโกกุ โอเฮนโร เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นวัดแห่งการเพาะปลูก

โคจิ
มหาวิทยาลัยวาเซดะ

มหาวิทยาลัยวาเซดะ

หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของญี่ปุ่น ที่มีประวัติอันยาวนานตั้งแต่ปี 1882

โตเกียว 2
ดูบทความทั้งหมด