รายงาน

ภูเขาโคะย่า และปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่

ภูเขาโคะย่า และปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่

การเจริญรอยตามผู้แสวงบุญชาวพุทธทั้งหลายไปยังสุสานของโคะโบะ ไดอิชิ บนภูเขาโคะย่านั้นก็เพื่อให้ได้รับอานิสงค์แห่งการรู้แจ้ง

วากายามะ
ดูบทความทั้งหมด