รายงาน

หมู่บ้านชิคาราวา (Shirakawa-go)

หมู่บ้านชิคาราวา (Shirakawa-go)

หมู่บ้านชิราคาวา ได้รับยกย่องให้เป็นพื้นที่มรดกโลก มีชื่อเสียงว่าเป็นหมู่บ้านโบราณทำด้วยไม้อายุเก่าแก่ว่าสองร้อยปี ตั้งอยู่ท่า..

กิฟุ
ดูบทความทั้งหมด