ถูกใจโดย Võ

Nhà hàng hải sản Hyoshiro

Nhà hàng hải sản Hyoshiro

Võ Phương Ngân

Có thể nói đánh cá là một nghề vất vả, "bán mặt cho biển, bán lưng cho trời" nên chuyện người trẻ bỏ nghề cũng dễ hiểu thôi. N..

เกียวโต