รายงาน

การประดิษฐ์โคมไฟในโอดาวาระ

การประดิษฐ์โคมไฟในโอดาวาระ

เชื่อกันว่า มีการประดิษฐ์โคมไฟขึ้นใช้ในเมืองโอดาวาระ (Odawara) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1573 ลักษณะเฉพาะตัวของโคมไฟเหล่านี้ คือ มีราคาถู..

คานากาว่า
ดูบทความทั้งหมด