รายงาน

ซากุระ ณ สุสานมิโดริกะโอกะ 12

ซากุระ ณ สุสานมิโดริกะโอกะ

มิโดริกะโอกะเป็นสุสานขนาดใหญ่ในเมืองคะวะซะกิ จังหวัดคะนะงะวะ ที่บริเวณโดยรอบถูกเรียงรายไปด้วยต้นซากุระหลายร้อยต้นในช่วงฤดูดอกซ..

คานากาว่า
ดูบทความทั้งหมด