รายงาน

ฟูจิ ราชันย์ขุนเขา

ฟูจิ ราชันย์ขุนเขา

ด้วยความสูงถึง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเลจึงทำให้ภูเขาไฟฟูจิ จัดเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และจากการได้รับการบันทึกเป็นมรดก..

ชิสึโอกะ
ดูบทความทั้งหมด