รายงาน

สัมผัสลมหนาวแดนอาทิตย์อุทัย นากาโน่ 8

สัมผัสลมหนาวแดนอาทิตย์อุทัย นากาโน่

นอกจากเมืองหลวงอย่างโตเกียวแล้ว ใครจะไปนึกว่าเมืองเล็กๆอย่างนากาโน่ จะเต็มไปด้วยสิ่งน่าสนใจทั้งด้านประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเท..

นางาโนะ
ดูบทความทั้งหมด