ค้นหาเรื่องราวโดยKasetsart Dechkul

ตัวกรองการ
26 กระทู้
วัดโตโชไดจิ

วัดโตโชไดจิ

Kasetsart Dechkul

วัดโตโชไดจิ หนึ่งในวัดพุทธศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น

นารา
ปราสาทฮิโรซากิ

ปราสาทฮิโรซากิ

Kasetsart Dechkul

ปราสาทฮิโรซากิ หนึ่งในสิบสองปราสาทที่เก่าแก่ที่สร้างในสมัยเอโดะ และมีความสมบูรณ์มาถึงปัจจุบัน

อาโอโมริ
ปิด
ตัวกรองการ
View results (0)